Regler for bruk av Enjoy Idrettsrabatten

Personvern

Pecto Media AS følger til enhver tid gjeldene lov om behandling av personopplysninger.

Vi er opptatt av å behandle dine personlige opplysninger med respekt og forsiktighet, og vi innhenter kun de personopplysningene som er nødvendige for at appen, Enjoy Idrettsrabatten, skal fungere tilfredsstillende.

Vi trenger din e-postadresse av følgende grunner:

For at du skal ha oversikt over benyttede og ikke-benyttede kuponger, må kupongene kobles opp mot en bruker. Brukernavnet er din e-postadresse.

Om det skulle være behov for å kontakte deg, så kan vi nå deg via e-post.

Om du kjøper Enjoy Idrettsrabatten via våre nettsider, er vi avhengige av at du oppgir navn og adresse. I henhold til norsk lovgivning er vi pålagt å oppbevare regnskapsmessige opplysninger, herunder utsendte ordrebekreftelser, fakturaer og kreditnotaer.

Når du betaler med kort håndteres dette av vår betalingspartner for sikker og rask behandling. Debet- og kredittkortinformasjonen blir aldri lagret av oss.

Alle personopplysninger du har oppgitt behandles fortrolig og vil ikke under noen omstendighet videreformidles tredjepart.

Ved pålogging via sosiale medier er det det enkelte sosiale mediets personvernregler som gjelder.

Dersom du har spørsmål om vår bruk av dine personopplysninger eller om du ønsker at vi sletter eller endrer personopplysningene, så kan du kontakte oss på mailto:post@pectomedia.no.